>>over ons

Er zijn generaties lang vrije socialisten of anarchisten in Friesland geweest…

In deze traditie willen we als werkgroep Vrije Bond Friesland graag verder gaan. Werkgroep Vrije Bond Friesland bestaat uit verschillende affiniteitsgroepen die betrokken zijn met de 1 mei viering, het kraken van leegstand, klimaatacties, volxkeuken Domela enz. We leggen de nadruk op zelforganisatie en directe actie en vinden de parlementair democratie ontoereikend om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen die broodnodig zijn.

Hieronder een artikel van S.K. ‘Kritiek op Holtermans ethisch anarchisme’.