>> Anarchistisch jongeren weekend*! 14-16 april [2023]

Kom naar het anarchistisch jongeren weekend*! Een weekend gericht op de nieuwe generatie anarchisten. Drie dagen waarin we ons richten op onze elkaar, het delen van kennis en cultuur, en de toekomst van het anarchisme! We hebben dit jaar een vol programma met activiteiten zoals een anti-repressie quiz, workshops over arrestatie, skill share kraken, eerste…

>>Anarchistisch kwartaalblad ‘Strafblad van het Noorden’ [2023]

“Horizontaal georganiseerde propaganda op verknipt A4 papier. Het strafblad is bedoeld als platform voor anarchisten, krakers, punks en ander dergelijk tuig in het noorden om kunst, nieuws, opinies en ander zulke gebeurens te kunnen delen. Er gebeurt genoeg, maar nergens valt er wat over te lezen of te zien. Sommige dingen kun je natuurlijk beter…

>>Free Lina, we zijn allemaal antifa [2022]

[https://freiheitfuerlina.noblogs.org/]  De woorden “Free Lina” zijn overal te zien op de muren van de huizen in Connewitz-Leipzig. Het federaal parket beschuldigt de 26-jarige naast andere strafbare feiten ook van lidmaatschap van een criminele organisatie. In wezen gaan de onderzoekers ervan uit dat een vaste groep mensen rond de studente en haar voormalige partner Johann G. opzettelijk mensen bespioneerden…

>> Pinksterland dagen [2022]

[Op zondag 5 juni tijdens de Pinksterland dagen zal een boekpresentatie plaatsvinden van het vorig jaar verschenen ‘ Houd je goed! Brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937’.] Bezorgd en ingeleid door Lammert Gosse Jansma, m.m.v. Anne Veenstra. De presentatie zal plaatsvinden op de anarchistische camping, Aekingaweg 1A in Appelscha van 12:00 tot 13:00 uur in de…

>>Geen bommen maar bomen [2022]

[Van 28 maart tot 8 april wordt op vliegbasis Leeuwarden weer de internationale vliegoefening ‘Frisian Flag’ gehouden] Onder de strijdkreet ‘Geen Bommen maar Bomen’ willen we vanuit verschillende invalshoeken tijdens deze oefening protestacties tegen de vliegbasis organiseren. Want de vliegbasis: Zorgt voor een ongelooflijk grote CO2- en stikstofuitstoot (Defensie is één van de grootste vervuilers…

>> Verslag straatprotest [2022]

[Op woensdag 22 december hebben we als volxkeuken Domela opnieuw een protestbijeenkomst georganiseerd] Fatsoenlijk eten en onderdak voor iedereen! Deze keer was het protest met maaltijden, kleding en benodigdheden aan dak- en thuislozen uitdelen nabij het stadhuis omdat we niet alleen de maatschappelijke nachtopvang van Wender als doelwit zien maar ook de plaatselijke partijpolitiek en…

>>Brieven aan dienstweigeraar [2022]

[Boekpresentatie ‘Houd je goed, Brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937’] Vorig jaar november kwam ‘Houd je goed!: Brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937’ uit bij de Stellingwarver Schrieversronte, een boek met de correspondentie die totaalweigeraar en anarchist Fokke Veenstra uit Appelscha ontving tijdens zijn gevangenschap in de jaren 30 van de vorige eeuw. Tijdens de Pinksterlanddagen zullen…

>>Sticker tegen Forum [2022]

[Deze sticker is verkrijgbaar via vrijebondfriesland@protonmail.com] Geen racisme en fascisme in de raad!  Jarenlange bezuinigingen en privatiseringen hebben de onze levens steeds zwaarder gemaakt. Deze problemen worden voor mensen van kleur nog eens verergerd. Zij worden geconfronteerd met onderadvisering op scholen, discriminatie op de arbeidsmarkt en repressief en racistisch politie-optreden. Partijen zoals de VVD gebruiken…

>>Straatprotest volxkeuken [2021]

[Persbericht volxkeuken Domela] Op woensdag 22 december organiseren we van 16:00 tot 19:00 uur in Leeuwarden op het Hofplein nabij het stadhuis een protestbijeenkomst: samen eten op straat. Dak-, thuis-, en rechteloos zijn: een hongerige mag een brood stelen De volxkeuken is opgericht vanwege het ontbreken van een Bed, Bad, Brood-regeling voor ongedocumenteerden in Friesland….

>>Info avonden in Leeuwarden en Drachten [2021]

[Anarchisme is nooit af, 10-2021] Als Peter Storm over het anarchisme praat, maakt hij eerst een aantal disclaimers. Hij praat niet ‘namens’ ‘de anarchisten’ en hij verkondigt geen nieuwe waarheid die hij zelf heeft blootgelegd. Wat ie wel graag doet is uitleggen wat hij zelf, als anarchist, ziet als de basis van anarchisme. Hierover schreef…