>>Behoud van Domela museum [2017]

[Een fietstocht als hommage aan Domela’s gedachtengoed 05-2017] Als bed, bad en brood Friesland zijn we buiten parlementair en een kleinschalig anti-racistisch initiatief van onderop; opvang en onderdak voor iedereen. Verwar ons dus niet met de gemeentelijke bbb-regeling die op dit moment nog steeds ter discussie staat met o.a. wel of niet opvang van mensen…